דף תרומה באתר

בוא ותהיה שותף

בסכום של:
יש לבחור סכום
למשך:
תרומה בהו״ק אינה תופסת מסגרת אשראי
יש לבחור מס׳ חודשים
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

עזור לנו בשיתוף