סלי מזון לחגים

בוא ותהיה שותף

יש לבחור סכום
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

עזור לנו בשיתוף