רישום תינוק לישיבה

רישום תינוק לישיבה

יש להזין שם תינוק
יש להזין תאריך יום ההולדת
יש להזין שם האב
יש להזין שם האם

דמי רישום

יש לבחור סכום
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46